CPU 벤치 마크
신용스폰서교육다운로드접촉


CPU ID [142] :: CPU Details: Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8870 v2 @ 2.30GHz

언어 :: 영어

TrueBench - 제품 설계자, OEM 제품 제조업체, CEO / CTO가 상용 제품의 설계 및 제조를위한 특정 하드웨어 플랫폼 (예 : CPU / SoC)을 평가하는 벤치마킹 도구입니다.

* 전체 CPU 인덱스는 여기를 클릭하십시오.

** Click HERE for complete CPU Benchmarks.

TrueBench CPU 벤치 마크 점수 (더 적은 μ 초가 더 낫습니다)
Intel Core i7-740QM
145,995,213
Intel Core i5-2450M
149,563,585
Intel Core i3-5010U
149,908,159
Intel Xeon E5645
160,896,651
Intel Xeon 5150
166,145,479
Intel Core i3-4030U
166,558,791
Intel Xeon E7-8870 v2
179,342,238
Intel Core M-5Y10c
179,429,097
Intel Core i3-370M
180,089,872

명세서
프로세싱 코어15 [30 Threads]
Frequency2.30 GHz [2.90 GHz Turbo]
TDP130 W
Cache30 MB
Lithography/건축물22 nm
SocketLGA2011
CPU TypeServer
Links/Specs/Datasheetark.intel.com

The Linux Channel